Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

Inclusion and the Mikveh

by Rabbi Dov Linzer (Posted on August 2, 2017)
Topics: Disabilities, Halakha & Modernity, Sex & Niddah

Print Friendly, PDF & Email

 

This is a shiur that Rabbi Linzer gave at the Young Israel of Sharon, MA, on July 26, 2017. Click on the following audio link to listen to the shiur and follow along with the sources below:

 

 

(הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם (ישעיהו נ”ה:א

Ho, every one that thirsts come ye to the waters (Isa. 55:1)

 

1. Numbers 9

(ז) וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵמָּה אֵלָיו אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִיב אֶת קָרְבַּן ה’ בְּמֹעֲדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: (ח) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֹשֶׁה עִמְדוּ וְאֶשְׁמְעָה מַה יְצַוֶּה ה’ לָכֶם:And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man: wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the Lord in his appointed season among the children of Israel? And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you.

2. Leviticus 19

(לג) וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ: (לד) כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה’ אֱ-לֹהֵיכֶם:33. And if a stranger sojourns with you in your land, you shall not wrong him. 34. But the stranger who dwells with you shall be to you as one born among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt; I am the Lord your God.

3. Rambam, Laws of Character Traits, 6:4

אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצות עשה, אחת מפני שהוא בכלל ריעים ואחת מפני שהוא גר והתורה אמרה ואהבתם את הגר, צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו שנאמר ואהבת את ה’ א-להיך, הקב”ה עצמו אוהב גרים שנאמר ואוהב גר.To love the ger who has come and entered under the wings of the Shekhina is two mitzvot. One because he is included in the category of “your neighbor,” and one because he is a ger and the Torah says, “And you shall love the ger.” (Deut. 10:19). God commands to love the ger just as He commands to love Himself, as it says, “And you shall love the Lord your God.” God Himself loves gers, as it says, “And He loves the ger.”

4. Book of Mitzvot, Rav Saadyah Gaon

גירי הצדק כאזרחThe ger shall be like the citizen

5. Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 4:26

בענין מינוי גר לראש ישיבה ומשגיח…
אבל למעשה יש לידע, שהמצווה של ואהבתם את הגר מחייבת אותנו לקרבם ולהקל בכל עניינים אלו. ולפיכך אחר ישוב גדול נראה, שאין להחשיב משרות אלו בתקופתנו כענין של מעשה שררה…. 
Regarding appointing a ger to be a Rosh Yeshiva or a mashgiach….
However, in practice you should now, that the mitzvah of “and you shall love the ger,” requires us to bring them close and to be lenient regarding all these things. Therefore, after great thought it appears that we need not consider such appointments in our time like appointments of authority. …

6. Responsa Maseit Binyamin, 62

R. Benjamin Aaron b. R. Avrohom Salnik lived in Poland, ca. 1550-1620. He was a student of R. Moses Isserlis (Rema)

ואני אמרתי אף אם רוח המושל יעלה עליך מקומך אל תנח. כי לעולם לא יזנח. ומימות אבי זנוח. התורה בקרן זויות מונח. כל הרוצה יבא ויטול. ומצוה אחת לא יבטל. כי זה עתה לעת זקנתי חשכו הרואות בארובות. ותכהנה עיני מראות. ולפי אשר עלתה במחשבה של הרב ז”ל יגרשני מלהסתפח בנחלת ה’ ותורת אמת חיי עולם. לבלתי אחשב במספר המנויין לעלות. ולכן אמרתי וגמרתי בלבי חלילה לי מלעזוב את דרך עץ החיים ומלאחוז בענפיה אהבתי זאת התעודה מימי קדם קדמתה. משפטה ודתה. וגם לעת זקנתי בל אשליכה. ובה אתהלכה. ואפתח בדבר הלכה. לראות על מה עשה לי הרב ככה.
עוד תמיהני על דברי האוסרין דהיאך החליטו הדין לפרוק עול מלכות שמים מעל האנשים ובפרט במצוה רבה מפורסמת כזו…
נאם בנימין אהרן ב”ר אברהם סלניק ז”ל יום ה’ ג’ תמוז ש”ע לפ”ק לפרשה כי כל העדה כלם קדושים:
And I said, “If the spirit of the ruler rises against you, leave not your place” (Kohelet 10:4), for you should not be cast off forever (Eicha 3:31). For from times of Avi Zanoach (Moshe, cf. Chronicles I, 4:18), the Torah has always been placed in a corner (accessible to all), so that whoever wishes may come and take it. And even one mitzvah should not be negated. For behold, now in my old age, the sight from my windows has darkened, and my eyes have grown dim from sight (cf., Breisht 27:1). According to what the Rabbi (Yosef Karo) opined, I will be driven away this day from seeking refuge in the inheritance of the Lord (I Samuel 26:19), in the Torah of truth and of eternal life, that I shall not be included in the number of those who are counted to rise up (and read). Therefore, I said and decided in my heart, “God forbid that I should abandon the way of the tree of life, and from my youth I have grasped onto its branches, its laws, and its rule. Even in my old age I shall not cast it off. On its path I will tread.” And I will open with the matter of halakha, to see for why the Rabbi has done such a thing to me.
I remain astounded regarding those who forbid – how have they decided the law [with the effect] of casting off the Heavenly yoke from people? How much more so regarding an important and public mitzvah such as this!..
Binyamin Aharon ben Avraham Salnik, z”l, Thursday, 3 Tamuz, 5370 (1610), Parshat “For the entire community is all holy.”

Yad HaChazakah Mikveh Accessibility Guidelines

This imperative applies to those with disabilities or ongoing health conditions. Unfortunately, a person can acquire a temporary or longlasting disability or health condition at any stage in life; so our mikvah buildings and infrastructures should be designed and equipped in ways that can accommodate people with mobility, hearing, vision, and other disabilities.
The following are guidelines for the design for a fully accessible mikvah. It is most important that the user be able to access the building, a bathroom, and a mikvah pool. … Get input and ongoing feedback from mikvah users with disabilities in your community and surrounding areas

PATHS, ENTRANCES, AND PARKING (where applicable)
• Curb ramps to sidewalks are in place.
• Pathways are smooth and unobstructed and are at least 48“ (inches) wide, with slopes of no more than 5 percent.
• At least one entrance is wheelchair accessible.
• Signs direct people to the wheelchair accessible entrance, if it’s not the main entrance.
 Level resting space around entrance doors, 5 x 5 feet is provided.
• Accessible parking spaces are marked with signs and are close to accessible entrances.

RAMPS AND STAIRS
DOORS, DOORWAYS, AND INTERNAL PATHWAYS
• Doorway colors contrast against the wall colors.
• No more than 5 pounds of pressure is needed to open doors.
• Doors can be opened with lever handles or with a push bar.

ACCESSIBLE BATHROOM CONFIGURATION
THE ACCESSIBLE MIKVAH POOL
• A permanent or portable and self-operable hydraulic lift is available for people who are unable to use the pool steps to enter and leave a mikvah pool.
• Washable tactile and color-contrasting warning strips are placed around the mikvah pool to alert people with vision disabilities that they are approaching the edge of the pool.
• A grab bar, perpendicular to a pool wall, that vertically rises above the water’s surface can be firmly inserted into or affixed to the mikvah pool wall and pool floor to allow the mikvah user to either hold or wrap either arm around it for stability

MIKVAH ATTENDANTS
The mikvah experience is enhanced when the mikvah users feel comfortable talking with the attendant, especially about personal matters. When the mikvah user has a disability or health condition, she very much requires the ability to comfortably talk and collaboratively work with the attendant during the preparation and immersion processes.
• Speak to everyone in an adult tone and manner.
• Speak directly to the mikvah user, not to anyone accompanying her, about herself and about what she needs for preparation and immersion.
• If the person is deaf or hard of hearing, ask her how she would like to communicate with you during her preparation and immersion. This discussion can be conducted through texting, emailing, writing, or by using the 711 telephone relay service.
• Discuss with the mikvah user about how she would like to prepare and immerse and how you can help. Please do not assume you (the mikvah attendant) know best.

Submerging safely: Accessing the mikvah with a disability, by Johanna Ginsberg, New Jersey Jewish News, March 29, 2017

… The issue arose during the planning for some newer mikvahs, but often the lack of immediate need drove the discussion. For example, when Linden’s Congregation Anshe Chesed — Hess’s husband is the rabbi — built a mikvah, accessibility was on Naava’s agenda. “It was something I wanted to do,” she said.
But the cost proved prohibitive and other limitations were difficult to overcome. Moreover, no one in the community of 35 or so families needed it. So they compromised. Ziga Roshanski Mikvah opened in 2015, and it’s partially accessible: one of the bathrooms and preparation areas is accessible, and designers left enough room on at least one side of the mikvah to install a chair lift should they ever have need. “It’s doable, but expensive,” said Hess, who added that to do it properly would require some added construction costs…
The conversation was different for Mikvah Chana in Livingston. The driving force behind that mikvah has long been Toba Leah Grossbaum. She and her husband, Rabbi Zalman Grossbaum, founded and run the local Friendship Circle, which offers programming and respite care for children with disabilities and their families. They are now in the process of building LifeTown, expected to open this fall. Because of their work with the Friendship Circle, Toba Leah could not conceive of building anything in the community that is not accessible.
“For Zalman and myself…we spend our lives working for programs for kids with special needs,” she told NJJN. “Our attitude was how could we not do this?” When asked to provide a breakdown for how much more it cost to make it handicap accessible, she said she could not; it was simply built into the budget from the outset. She acknowledged that they may not have done so had there been another accessible mikvah in the area.
Mikvah Chana has a lift that hooks onto the floor and can be lowered into the mikvah. Support staff can lower individuals down, and help them off the chair to submerge before returning them to the lift. When not in use, the lift folds away into a closet.
About 70 people use Mikvah Chana each month. In 10 years, the lift has only been used a handful of times, according to Toba Leah, including by a bride with a broken leg and a woman who had suffered a stroke.
“Thank God we have not used it so much, but from time to time someone has a broken leg or a ski accident and the chair makes it safer,” she said.

Accessibility of the Mikvehs, by Nechama Shulman, Mikve.Net

A meeting was held recently at the Center for Independent Living (founded by the Sussman Association for the Handicapped) in Jerusalem. The meeting was initiated by the Na’am (women with disabilities) organization. Attending the meeting were representatives of the Ministry of Justice, the Ministry of Religious Services, the Ministry of Industry, Trade and Labor, representatives of associations and organizations assisting the disabled, professionals involved in the planning and construction of mikvahs, and more. The representative of the disabled appealed to them to make the mikvehs more accessible.
In Israel, close to 900 public baths operate, but only 15 of them are severely disabled. Women travel very long distances in order to immerse themselves in a mikveh that provides a solution to their physical disabilities. For example, the mikvah in Haifa serves women from Tiberias and the Jordan Valley. In most accessible mikvaot there are difficulties in providing adequate services to women: inadequate equipment, inconvenient parking, narrow passages and more. The representative of the Equality Commission in the Ministry of Justice clarified that the regulations requiring the implementation of the Equal Access Law in all public buildings, including mikvehs, are now being completed. The representative of the Ministry of Industry, Trade and Labor explained that according to the new regulations, an accessibility consultant would be required to build a new Mikveh or renovations, and a representative of the Ministry of Religious Affairs raised the challenge to raise awareness, train the women to provide appropriate service to the disabled women and immediately rectify the existing deficiencies.
The meeting ended with a positive atmosphere and an opening of hope for finding urgent local solutions and a new vision for the future.
Online Responses:23/6/2016 – I went to see the mikvehs in Rishon Letzion and was surprised to find that there was only one accessible in the whole city. When I talk only about entering and staying in the building. In the accessible mikveh I was also very narrow inside, and it is doubtful whether an electric wheelchair could enter it. In addition, I was shocked to discover that the disabled services had become a warehouse in which a washing machine and detergent were stored above the safety rail. You have to look after the subject!
16/4/12 – I was a disabled girl this week on Monday, In the mikvah only for women in Bnei Brak. Lovely women. The first time I was there and in the mikveh and I really felt good

 

Mikvaot in US (Mikvah.org): 390

Mikvaot with Wheelchair Access and Lift Mechanism (OU list): 19

Number of States without Fully Accessible Mikvaot: 41

 

We Accommodate

7. פתחי תשובה יורה דעה סימן קצז ס”ק ב’

ליל שבת – עי’ בתשו’ חכם צבי סי’ י”א שאוסר לנשים לטבול בליל שבת בחמין משום דאסור לרחוץ כל גופו בחמין בשבת כמ”ש בא”ח סי’ שכ”ו… ועי’ בתשו’ דברי יוסף סי’ ס”ד שהביא דבריו והוא ז”ל בא ללמד זכות על המנהג שנהגו בנות ישראל לטבול בחמין בליל שבת ולבסוף הניח הדבר בצ”ע ע”ש

 

8. שו”ת במראה הבזק, ו’:ל”ב

בקהילה שלי ישנו מקווה ללא מערכת חימום למים. ברגע שאישה צריכה לטבול אנו ממלאים את המקווה (על-ידי הגוי שעובד כשרת בקהילה) אחר-הצהרים, כך שהמים במצב חם עד פושר בערב… האם ניתן לומר לגוי בערב שבת שידאג שהמקווה יהיה מלא וחם עד מוצאי שבת… כיוון שהמים החמים באים על-ידי בוילר, סביר שזה איסור דאורייתא ולא דרבנן (אין שבות דשבות), מה גם שזו הכנה מקודש לחול.
תשובה: מותר לרמוז לגוי בערב שבת שיוציא מים חמים מהדוד החשמלי בשבת לצורך מילוי המקווה. במקרה ששכחו או במקרה צורך אחר, מותרת אף אמירה מפורשת בשבת.
—-
דזה צורך מצווה, ועיין שו”ע (או”ח סי’ רעו סע’ ברמ”א) שיש מתירים אמירה לנוכרי באיסור תורה מפני צורך מצווה.
וכאן יש שני עניינים: (1) ייתכן, חלילה, שיהיו נשים שלא יטבלו בגלל השעה המאוחרת. (2) נשים שיגיעו מאוחר מאוד לביתן, ועל-פי הגמרא (עירובין סג ע”ב), “לא נענש יהושע אלא שביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורביה”.

 

9. שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצז סע’ ד’

היכא דאיכא אונס, כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו, או שסוגרין שערי העיר, יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום

 

Can the Woman Get into the Mikveh Unassisted?

10. שו”ת מהר”י מברונא סימן קו

שוב מעשה באותה אדי”ל שרצתה לטבול לבעלה ולא יכולתי למצוא לה דרך אלא בסדין… אבל למצוא לה דרך לאוחזה שתי נשים בזרועותיהן בכח שלא תפול לארץ לא. כיון דאין לה לעמוד על רגליה כלל צריך אחיזה בחוזק ואיכא למיחש דילמא חייץ

 

11. שו”ת משאת בנימין סימן פא

ודברי הרב הזה תמוהין מאד… כי מה שכתב שיטבלוה ע”י סדין דבר זה לא יתכן כלל דסדין בר קבולי טומאה הוא… דאשה לא תטבול על דבר שמקבל טומאה ואפי’ בדיעבד לא עלתה לה טבילה

 

12. שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצח

[כח] לא תאחוז בה חבירתה בידיה בשעת טבילה אלא אם כן רפתה ידה, כדי שיבואו המים במקום אחיזת ידיה; ואם הדיחה ידיה במים תחלה, שרי, שמשקה לח טופח שעל ידיה חבור למי המקוה.
[לא] אין טובלין בכלים. לפיכך אם היה טיט במקום שטובלת, לא תעמוד על גבי כלי עץ שמקבלין טומאה מגבן, ולא על גבי נסרים… משום גזירת מרחצאות של כלים; עברה וטבלה, לא עלתה לה טבילה… ולפי זה מקוה מה שיש בו שליבות של עץ, אם טבלה על גבי השליבות… לא עלתה לה טבילה… וצריך לעשות במקומן מדרגה של אבנים ותהיה המדרגה רחבה ד’, מקום הנחת הרגל, כדי שיהא בה שיעור מקום לבל תפחד ליפול ממנה.

 

13. שו”ת אמרי אש, יו”ד ס’ ע”ח

ועל אודות השלחן שעשו במקוה לעמוד עליו בשעת תגבורת המים ולא קבעוהו למען יוכלו לעלותו ולהורידו לפי הצורך… ולכאורה נראה לעשות טבלא של שיש רחב ד’ על ד’ לשים אותה על השלחן ותעמודנה עליו בשעת הטבילה כי נראה דאף הראב”ד הרשב”א לא אסרו משום גזירת מרחצאות רק בעומדת על דבר המקבל טומאה ממש ולא כשיש הפסק ביניהם 

 

14. שו”ת רע”א ס’ מ’

אך יש לי צידוד להקל דיש לומר דוקא בקבוע ע”ג קרקע דומה למרחצאות אבל בנ”ד דאינו קבוע ע”ג קרקע אלא דתלוי ע”פ המים יש לומר דאין זה דומה למרחצאות 

 

15. ובחזו”א הלכות מקוואות סי’ קכ”ז ס”ק ז’

ונראה שאין גומי מקב”ט שלא נאמרה טומאה אלא בז’ כלים… והגומי הוא שרף עץ… והרי זה כזפת שאין כלי זפת מקבלין טומאה 

 

16. סדרי טהרה ס’ קצ”ח ס”ק נ”ז

א”כ בנידון זה שהיא שוכבת עליה ודאי הוי חציצה ולא דמי לרגלי הטובל שע”ג קרקע המקוה דלקמן סעיף ל’ דהתם המים מקדמין לרגליה ועדיין איכא משקה טופח מחובר למקוה משא”כ בנידון זה שמשכיבין אותה ע”ג מחצלת חוץ למקוה ואח”כ מטבילין אותה עם המחצלת במקוה הא במקום שהיא שוכבת עליה לא עיילי בה מיא וחוצץ ואף אם הדיחו המחצלת תחילה במי המקוה עד שיהא עליו טופח ע”מ להטפיח לא מהני דהא תלושים נינהו ואינו מועיל אלא במקום דיבוק בינוני וכמש”ל והכא כיון שכל גופה סמוך עליה ודאי דדיבוק חזק הוא… 

 

17. מצבים מיוחדים בטבילה

אישה שפוחדת להכניס את הראש למים
כה. אישה שפוחדת לטבול ולהכניס ראשה למים, אפשר לקחת דלי ולנקבו ‘כמוציא רימון’ ולשפוך את המים על ראשה באופן שהמים שבדלי יהיו מחוברים עם מי המקווה. אין עושים כך אלא מדוחק, לאחר בדיקת כל האפשרויות לטבול באופן הראוי מלכתחילה ברור שבמקרה כזה, תטבול רק פעם אחת, גם אם בדרך כלל נהגה לטבול כמה פעמים.
אישה משותקת
כו. הפתרון הראוי לטבילת אישה משותקת הוא טבילה במקווה מיוחד לנשים נכות, על ידי מעלית מחומר פלסטי עם נקבים גדולים אשר מחוברת למסילות ברזל. האישה תטבול על גבי המעלית בשעה שהמעלית תהיה שקועה במים.
כז. במקום שאין מקווה מיוחד לטבילת נשים נכות, אפשר להקל שנשים אחרות יכנסו עם האישה הנכה לתוך המקווה. עליהן להרטיב ידיהן במי המקווה, ולהורידה לתוך המקווה כדי להטבילה. עליהן לאחוז בה, אך לא בחוזקה, ולשנייה אחת להרפות ידיהן יחד ממנה, ולהטבילה. ומצד עיקר הדין, אם הדיחו ידיהן במי המקווה, אף אם לא ירפו ידיהן ממנה – עלתה לה טבילה.
כח. אי אפשר להטביל אישה נכה על גבי סדין שיוכנס למים ויאחזו בקצותיו, כיוון שהסדין עצמו הוא דבר המקבל טומאה…