Today is June 22, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

כי תשא – תשובת ראש הישיבה – הזמנת אוכל טרי בשבת עבור אדם עם הפרעות אכילה

by Rabbi Dov Linzer (Posted on February 28, 2024)
Topics: Hebrew, Ki Tisa, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Shemot, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/uber-eats-delivery-courier-parcel-4709288/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר, אַךְ אֶת-שַׁבְּתֹתַי, תִּשְׁמֹרוּ (שמות ל”א:יג)

רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ״, יָכוֹל לַכֹּל — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ חָלַק. (יומא דף פה עמ’ ב)

שאלה—אוסטין, טקסס

חברת קהילתנו מטופלת בתוכנית ארוכת טווח להתמודדות עם הפרעות אכילה. היא מתוגררת בדירה יחד עם קבוצת נשים מטופלות. הדירה נמצאת בקרבת בית החולים בה היא מבלה את מרבית זמנה. מידי שבת היא משוחררת לדירתה אחר הצהריים אך אין לה את היכולת להכין אוכל. טכנית היא יכולה לאכול כריכים וכו’, אך היא העלתה את האפשרות להזמין משהו חם וטרי ב-GrubHub או באפליקציה דומה.

בהתחשב בכך שתוחלת החיים של בעלי הפרעות אכילה היא חמש שנים מרגע הגילוי, האם הזמנת המזון שהיא מעוניינת לאכול יכולה להיחשב כסיפוק צרכי חולה בסכנה?.

תשובה

הניתוח שלך נכון. אם אכילת אוכל חם חשובה לבריאותה, היא בהחלט יכולה להזמין אותו דרך GrubHub. בפרשנות המקילה מדובר באדם חולה שאין בו סכנת חיים וההלכה היא שניתן לבקש מגוי לבצע מלאכה עבורו. (ראה שולחן ערוך או”ח 328, 17). אם היא יכולה לארגן לפני שבת משלוח עדיף. כמו כן אני מניח שהיא תאכל כשר.

במידה והיא צריכה להזמין את האוכל בשבת עצמה ולהשתמש בטלפון להזמנה, אזי בהנחה ששימוש במכשירים אלקטרוניים נחשב איסור דרבנן, הקונצנזוס הכללי הוא שהיא רשאית לבצע את ההזמנה. (ראו משנה ברורה 328,57, שפוסק שבמקרה כזה דרבנן יכול להתבצע על ידי יהודי רק אם הוא נעשה בשינוי. עשייה בשינוי קשה בסמארטפון. נשמת אברהם באו”ק ל”ח סי’ ע”א פוסק שאם אי אפשר לעבור על איסורי דרבנן בשינוי מותר לעבור עליהם בדרך הרגילה. ראו גם שמירת שבת כהלכתה סי’ ל”ג, פ”ג, הפוסק בצורה דומה).

אולם, כאשר עוסקים בצו אכילה, סביר להניח שמדובר במקרה של אדם חולה עם מחלה מסכנת חיים. במקרים כאלה, ניתן לבצע אפילו לעבור בשבת על איסורי דאורייתא. אפיון מעמד החולה צריך לעשות באופן פרטני אל מול כל מקרה ופרטיו המדויקים. חשוב להדגיש כי מקרה בו החיים נמצאים בסכנה אפשרית זהה הלכתית למצב של סיכון חיים מובהק. עלינו להיות מודעים תמיד לסיכונים הבריאותיים החמורים הכרוכים בהפרעת אכילה.