Today is February 22, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

משפטים – תשובת ראש הישיבה – להחזיר סוודר למי שאת מנוכרת ממנה

by Rabbi Dov Linzer (Posted on February 7, 2024)
Topics: Hebrew, Mishpatim, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Shemot, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/dresses-apparel-clothing-clothes-53319/

כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ אוֹ חֲמֹרוֹ תֹּעֶה הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ: שמות, כ”ג:ד

שאלה מקליבלנד, אוהיו, ארה”ב

כתב לי אדם, שבמהלך ניקיון יסודי של חדר השינה של בתו הבוגרת הוא מצא סווטשירט שככל הנראה לוותה לפני שנים רבות מחברה קרובה מאוד שלה. בין הבת והחברה היתה מריבה כבר לפני יותר מחמש עשרה שנה, ואין ביניהן שום קשר מאז.

האם ישנה חובה ליצור קשר עם בעליו של הבגד? באלו תנאים אפשר לתרום או לתת את הבגד?

תשובה

הבת (או האב) חייבת להחזיר את הסווטשירט למרות המריבה ביניהן. הוא עדיין שייך לבעלים המקוריים שלו.

גם אם היינו מניחים “ייאוש”- כלומר, שהבעלים המקוריים התייאשו מכך שאי פעם יקבלו את הסווטשירט בחזרה- זה לא היה מאפשר לשמור את הסווטשירט (או לתרום אותו). העקרון שאפשר לשמור חפץ שהלך לאיבוד אחרי שהבעלים המקוריים התייאשו ממנו חל רק כאשר היאוש התרחש לפני שהחפץ הגיע לידי מי שמצא אותו. במקרה שלנו, הבגד היה בידי הבת הרבה זמן לפני שהבעלים המקוריים שמו לב שהוא חסר ולפני שהתייאשו מלקבל אותו בחזרה. החובה הראשונית של הבת להחזיר את הסווטשירט לא פקעה גם  כאשר הבעלים התייאשו שנים לאחר מכן.

במובן מסוים, החובה במקרה כזה של מריבה בין הצדדים, מפורשת דווקא בפסוק: “כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ…הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ:” הדגש של הפסוק ברור: למרות האיבה שבין שניכם, אין אתה פטור מהחובה האתית לאדם השני כמו גם לרכוש שלו או שלה. החפץ חייב לחזור לבעלים שלו.

הגמרא בבא מציעא דף ל”ב ע”ב נוקטת בצעד נוסף. בפרשנות לפסוק בשמות כ”ג:ד :” כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ אוֹ חֲמֹרוֹ תֹּעֶה הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ:” קובעת הגמרא שאם הבחירה היא בין פריקת החמור של מישהו שאתה אוהב (שיציל את הבהמה שלו מצער בעלי חיים), ובין טעינת החמור של מישהו שאתה שונא, קודם כל צריך לפרוק את החמור של שונאך כדי לכבוש את יצר הרע שלך (השנאה כלפיו).

לכן, לא רק שהחובה להחזיר את האבידה עדיין קיימת, היא גם יוצרת הזדמנות חשובה ומאתגרת להתעלות מעל הרגשות השליליים הללו או לשים אותם בצד, כדי לעשות את הדבר הנכון.

אם יתברר שקשה מדי ליצור קשר ישיר עם החברה, הייתי שולח לה את הסווטשירט בדואר עם פתק: “מצאתי תוך כדי ניקיונות. כל טוב.”  או כדומה.