Today is July 15, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

תרומה – תשובת ראש הישיבה – שימוש בכספי מעשר כספים עבור קרן לבניית בית כנסת

by Rabbi Dov Linzer (Posted on February 14, 2024)
Topics: Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Shemot, Terumah, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/architect-plan-construction-3979490/

דבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי: (שמות כ”ה ב’)

To read this post in English, click here

תורגם על ידי אילה סינקלר

שאלה(לוס אנג’לס, קליפורניה)

האם ניתן להשתמש במעשר הכספים המהווים מעשר מהכנסתי בכדי לתרום לקמפיין התרומות לבניית בית הכנסת של קהילתי?

תשובה

בפרשת תרומה עוסקים מתן כסף לבניין בית ה’. בני ישראל נקראו לתרום לבניית המשכן. לאחר חורבן בית המקדש בית הכנסת ממלא את מקום המקדש בחיי הקהילה ואין ספק שתרומת כסף לבניית בית הכנסת היא מצווה ראויה וחשובה. לצד החשיבות הגדולה יש לשאול אם הדבר מהווה שימוש לגיטימי בכספי מעשר.

כדי לענות על שאלה זו יש להבין את אופי חובת המעשר. הפוסקים נחלקים במקור החובה – מקראי, רבני או שמא מדובר רק במנהג. הראיות כולן מצביעות כי במשך שנים המעשר היה ברובו נהוג רק בקרב קהילות אשכנז ובקושי היה ידוע בקהילות ספרד.

בנוסף, קיים ויכוח לגבי מהות מעשר הכספים. האם מדובר בחובת צדקה קלאסית המחייבת את מתן הכספים לעניים? ייתכן שמדובר בכספים הדומים באופיים למעשרות שאברהם ויעקב אבינו נתנו – לא מתנות לעניים אלא לה’. מטרת מעשר מסוג זה היא להזכיר לנו שהצלחתנו החומרית מגיעה מה’. יעקב מתאר בנדרו “וכל אשר תתן לי, עשר אעשרנו לך” (בראשית כ”ח, כ”ב). מילת המפתח הינה תרומה, דבר המורם לה’.

במידה ומעשר הכספים הינו סוג של צדק יש להפנות אותו למי שנמצא במצוקה כלכלית. כמו כן, שיעור העשירית מופיע בשולחן ערוך וברמב”ם תחת הלכות צדקה. מנגד, אם מדובר על דרך להחזיר לה’ מהטוב שקיבלנו אזי בניית בית כנסת מהווה שימוש אידאלי בכספים.

בעקבות פסק המהרי”ל (תשובות ל”ו) הרמ”א מכריע לצד הצדקה – “ואין להשתמש במעשרו למצווה (אחרת) למשל לתת נרות לבית הכנסת או לכל מצוה אחרת, אדרבא. יש לתתו לעניים” (י”ד כ”ד, ב).

רבים נחלקו על פסיקת הרמ”א. הש”ך (י”ד כ”ט, ג) והט”ז (י”ד כ”ט, א) פוסקים שמדובר בתרומה לה’ ולא לעניים ולכן ניתן להשתמש בכספי המעשר למטרות מצווה אחרות. הם נותנים כדוגמות קניית עלייה ורכישת ספרים. תרומה לבית הכנסת וודאי כלולה תחת מטרות מצווה ראויות.

ההסכמה הרווחת בפסיקה היא שכספי מעשר כספים יכולים לשמש לצורכי מצווה ולכן אדם יכול לתרום את מעשר הכספים שלו לבניית בית כנסת (או לקרן של המוסד התורני האהוב עליו!)