Today is June 22, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

מקדש השבת

by Rabbi Daniel Levitt (Posted on March 6, 2024)
Topics: Hebrew, Sefer Shemot, Torah, Vayakhel

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/challah-shabbat-challah-board-1235620/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

הפרשה נפתחת בצורה שבמבט ראשון נראית פרדוקסלית. לאחר שה’ הפציר בבני ישראל לבנות את המשכן, הוא מורה למשה להדגיש את חשיבות ההימנעות מעבודה בשבת.

המלבי”ם שואל כיצד התורה יכולה לקבוע “אלה הדברים שציווה ה’ אתכם לעשות”, כאשר הציווי הוא בעצם לא לעבוד. בניית המשכן עלולה להיתפס כדחופה יותר ולהוות ביטוי מוחשי של מסירות.  הצמדה זו מבליטה את משמעותה העמוקה של השבת. היא מתעלה על היום-יום ומציעה מקדש בזמן. היא מהווה מפלט מרדיפות השגרה ומזכירה לנו שהרווח לא נמצא בחומר אלא בכאן ועכשיו. כפי שהרב אברהם יהושע השל מלמד, שבת לא עוסקת בבטלה, אלא בבניית מקלט בזמן ולא במרחב. נדרש לקחת צעד אחורה כדי להתחבר לדבר שגדול מאיתנו. בעצם אי המעשה אנו יוצרים מקום לרפלקציה, הערכה ופרספקטיבה מחודשת.

על אף הלחץ המתמיד לפרודוקטיביות היכול לגרום למנוחה להרגיש כמו מותרות, הזנחת השבת פוגעת ברווחתנו. כמו אמן שעוצר במטרה לרענן את חזונו, גם אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה ולהתכייל מחדש.

השפה הסותרת לכאורה של “לא לעשות ” בשבת מדגיש את כוחה הטרנספורמטיבי של מנוחה. מזכירים לנו שעבודתנו אינה סוף בפני עצמו, אלא אמצעי ליצירת מרחב לחוויות שבאמת מעשירות את חיינו. כשם שאנו מתכוננים לשבת כדי להבטיח את קדושתה, כלל פעולותינו אמורות לתרום בסופו של דבר לחיים משמעותיים ותכליתיים.

השיעור המהדהד בפרקי אבות (ד, טז) הינו ש”הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לִפְרוֹזְדוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא. הַתְקֵן עַצְמְךָ בַפְּרוֹזְדוֹר, כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לַטְּרַקְלִין”. העיסוק הבלתי פוסק במשימות היומיומיות עלול להשאיר אותנו בלי זמן וכלים להרהור בתמונת חיינו הגדולה.