Today is April 15, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

שמיני – תשובת ראש הישיבה -הבדלה: לפני צאת הכוכבים/ אבדן חוש הריח

by Rabbi Dov Linzer (Posted on April 4, 2024)
Topics: Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Shemini, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Havdalah.jpg

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

וּֽלְהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הַקֹּ֖דֶשׁ וּבֵ֣ין הַחֹ֑ל וּבֵ֥ין הַטָּמֵ֖א וּבֵ֥ין הַטָּהֽוֹר׃ (ויקרא 10:10)

הבדלה לילדים לפני צאת הכוכבים

שאלה—ניו אינגלנד, ארה”ב

עבור רבים מהמשפחות שלי, שעון קיץ אומר שהבדלה תהיה אחרי שעת השינה של ילדיהם. להבדיל ביום ראשון בבוקר נראה בסדר מבחינה הלכתית אבל מוזר מבחינה חוויתית. האם אפשר לעשות הבדלה בלי נר ובלי “שם השם” לפני השינה כדי שילדים ירגישו שהשבת מסתיימת?

תשובה

כן. ראה שולחן ערוך או”ח כ”ג ג. אפשר להבדיל (ללא נר) מפלג המנחה והלאה, במידת הצורך. אתה לא תגיד את ברכת בורא מאורי האש אך שאר הברכות ייאמרו כרגיל. אני עושה את זה באופן קבוע, מכיוון שאני מחכה 72 דקות עד שהשבת תסתיים, והמשפחה שלי לא נוהגת כך, אז אני עושה הבדלה הרבה פעמים כשהשבת נגמרת עבורם, גם אם היא לא נגמרת עבורי. ברור שצריך להמתין עד צאת הכוכבים כדי שיוכלו לעשות מלאכה. אמירת ההבדלה מפלג המנחה והלאה רק מקיימת את מצוות הבדלה.

איבוד חוש הריח ובורא מיני בשמים

שאלה—ברוקלין, ניו יורק

אם למישהו שאיבד את חוש הריח שלו כתוצאה מהקורונה מותר להגיד בורא מיני בשמים? מה עליהם לעשות אם עליהם להגיד בביתם הבדלה עבור אחרים?

תשובה

לא. חוש הריח שלי הפך די גרוע עם האנשים גם ללא קשר לקורונה. מישהו אחר (אשתי) אומר עבורי את הברכה. גם לפי הדעות – שאיני אוהב – שנשים פטורות מהבדלה, לא מדובר בהבדלה (שהיא הברכה האחרונה), אלא רק ברכת הנהנים על תבלינים. אם אין איש שזמין לאמירת הברכה, עלייך לדלג עליה  (שולחן ערוך או״ל 297:1) ״מברך על הבשמים אם יש לו, ואם אין לו א”צ לחזור אחריהם״