Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

משמעות המילה קדוש

by Rabbi Avi Weiss (Posted on May 9, 2024)
Topics: Hebrew, Kedoshim, Sefer Vayikra, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/trees-forest-sunlight-the-path-way-7703491/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

כיצד מגיעים למעמד של קדושה, המצווה בפרשת קדושים? (ויקרא יט,ב) יש הטוענים שהדרך לקדושה היא להיפרד מהעולם האמיתי. לטענתם דיכוי הגוף הוא הדרך היחידה שבה הנשמה יכולה להמריא.

הרב יוסף דב סולובייצ’יק מציין כי זו הגישה השלטת ברוב קהילות הדת. איש הדת, האדם הדתי האוניברסלי, כפי שהרב סולובייצ’יק מכנה זאת, הוא הדמות הדתית הרואה בבריחה מהגוף תנאי מוקדם לכל שאיפה רוחנית.

קיימת גישה יהודית יותר מיינסטרימית לקדושה. היא טוענת שאין להאדיר או להפוך את הגוף לאויב. יש לקדש כל היבט של פעילות גופנית אנושית. הרב סולובייצ’יק כותב שמטרת “איש ההלכה” היא להחיל את ההלכה היהודית על כל היבט של החיים ולקדש כל מאמץ שלנו.

ניתוח זה שופך אור על גישתנו למושגי ה”קודש” וה”חול”. ישנם יהודים אורתודוכסים שמרגישים שדיסציפלינות שאינן תורה טהורה הינן פשוט חול. החל שימושי רק כאשר עוזר לנו להבין טוב יותר את הקודש. למשל, דרך כימיה אפשר להעריך טוב יותר את הכשרות של מוצרי מזון. אפשר ללמוד שפה על מנת להיראות כבן תרבות מערבי תרבותי כדי שהתורה תהיה יותר מכובדת. לחלופין, אדם לומד רפואה כדי לפרנס את משפחתו או לתת צדקה. בכל אחת מהדוגמאות הללו, החול אינו קדוש באופן מהותי ולעולם לא יוכל להפוך לקדוש.

איש ההלכה מבינה את הקדושה בצורה אחרת. כל דיסציפלינה, בין אם היא כימיה, שפה מסויימת או רפואה, היא היבט פוטנציאלי של התורה. כפי שציין הרב אברהם יצחק הכהן קוק: “לא קיים דבר שאינו קדוש אלא קיים הקדוש והעדיין לא קדוש.” לימוד תורה אינטנסיבי נותן  משמעות חדשה, כיוון חדש ומטרה חדשה ובסופו של דבר מאפשר לנו לקדש את החול. הגדרת משהו כ”חול” אינו סטטוס קבוע והוא מאפשר לנו להפוך לקודש.

עבור איש ההלכה אין שום דבר בעולם שנטול חותמו של ה’. הדרך בה אדם אוהב, הצורה בה הוא מתנהל בעסקים, איך שהוא אוכל, לא פחות קדושים מתפילה, למידה וצום.

עבור איש הדת, התנועה היא מהעולם הזה, עולם הנשמה והגוף, אל עבר העולם הבא, עולם הנשמה הטהורה. מוות הוא שחרור מכליאת הנשמה בגוף.

מאסר הגופה. פונדמנטליסטים  נוצרים ומוסלמים רבים דוגלים בפילוסופיה זו.

עבורם, הגאולה באה דרך המוות. בחלקים מסוימים של העולם הערבי, גישה זו שימשה כדי לעורר גברים צעירים ולעיתים  אף נשים להפוך למחבלים מתאבדים.

“תהרוג את עצמך”, מלמדים את הצעירים האלה, “ריצחו אינספור אנשים חפים מפשע ותקבלו פרס אמתי בחיים שלאחר המוות.”

עבור התורה התנועה הפוכה – מהעולם הבא לעולם הזה. לקחת את ערכי התורה – מהעולם הבא – ולהחיל אותם כדי לקדש כל היבט בחיי האדם. עבור התורה, קידוש מוחלט מגיע דרך חיים של אתיקה תורנית בכל רגע נתון. זהו למעשה האתגר של פרשת השבוע – קדושים תהיו.