Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

אחרי מות – תשובת ראש הישיבה – חתונות בספירת העומר

by Rabbi Dov Linzer (Posted on May 1, 2024)
Topics: Acharei Mot, Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/beach-wedding-reception-1854076/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

שאלה

הוזמנתי לחתונה שתתקיים בשבוע האחרון בחודש מאי, לפני ל”ג בעומר. מדובר בזמן שהוא גם אחרי סוף ניסן וגם לפני ספירת העומר, ולכן ללא קשר למנהגי ספירת העומר השונים הקיימים, אסור ללכת לחתונה בזמן זה. לצד זאת, מדובר באירוע משפחתי וקשה לי להגיד להם לא. מה אני יכול לעשות?

תשובה

הרב משה פיינשטיין התייחס לשאלה זו לפני שנים רבים ב”אגרות משה” (או”ח 1:159). הוא סוקר את כל מנהגי ספירת העומר השונים. תחילה הוא קובע כי בערים מטרופוליניות כמו ניו יורק, שנמצאים בה אנשים שהיגרו אליה ממקומות שונים עם מנהגים שונים, אין צורך שיהיה מנהג אחיד לכל העיר. לאחר מכן הוא ממשיך למנות 6 (!) שיטות שונות של מנהגים בעומר, מזהה את המודל הרעיוני שעומד בבסיס כל אחד מהם ומגיע למסקנה המפתיעה שאדם עשוי להחליף בין הפרקטיקות המבוססות על אותו עיקרון מסדר משנה לשנה. תפיסה זו מאפשרת גמישות רבה בכל הנוגע להזמנות לחתונות בתקופה זו.

הרב משה מסיים בשני פסקי דין חדשניים נוספים. ראשית, הוא קובע שפשוט אין ראיות לכך שההגבלה של חתונה בתקופה הזו חלה על אדם מלבד החתן והכלה, וכי האורחים רשאים להשתתף בחתונות שנקבעו במועד שהם עצמם, בשל מנהגי ספירת העומר שלהם, לא היו יכולים להתחתן בו. עולה כי אם החתונה הייתה בניסן, והחתן והכלה בלבד נהגו ליישם את מנהגי האבלות של העומר רק אחרי צאת ניסן, היית יכול להשתתף בחתונה בלי קשר למועד התחלת או סיום מנהגייך.

לבסוף, הוא טוען שגם אם החתונה מתקיימת בזמן שנוגד את כל המנהגים השונים, האורחים עדיין יכולים להשתתף באירוע, שכן חוסר ההשתתפות מעניש את החתן והכלה על ההפרה שלהם, דבר האסור על פי השולחן ערוך.

כך, גם במקרה כמו שלך, שבו מועד החתונה לא עולה בקנה אחד עם אף אחד ממנהגי ספירת העומר, אתה רשאי להשתתף בחתונה כאורח.

מזל טוב!