Today is July 19, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

בחקתי – תשובת ראש הישיבה – ספירת איש ביטחון הנמצא בחדר אחר כעשירי למניין

by Rabbi Dov Linzer (Posted on May 30, 2024)
Topics: Bechukotai, Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/cctv-surveillance-camera-cctv-7267551/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

וִֽישַׁבְתֶּ֥ם לָבֶ֖טַח בְּאַרְצְכֶֽם (ויקרא כו:ה)

שאלה—יוסטון, טקסס

אנו מתפללים בתוך ה-JCC (המרכז הקהילתי היהודי) ונדרשים להציב איש אבטחה בדלת, כולל בשבת. מסיבות כלכליות, שירותי האבטחה מורכבים ממתנדבים מתחלפים. לפעמים, כמו בזמן מנחה, נמצאים ברשותנו עשרה גברים בלבד. פעמים אחרות, יש בדיוק עשרה גברים וגם נשים, אבל הסטנדארט הנראותי של אישה מאבטחת קשה ליישום. ממקום עומדו בשמירה איש הביטחון בקושי יכול לראות את חדר בית הכנסת. ייתכן שהמתפללים האחרונים יכולים לראות אותו. האם אותו איש ביטחון יכול להיות להיחשב כעשירי למניין, הן בדיעבד והן מלכתחילה?

תשובה

השולחן ערוך (או”ח ל”ה, י”ד) פוסק שניתן לצרף אדם למניין אם נמצא מחוץ לחדר בתנאי שאלה שבפנים יכולים לראות אותו. פסיקה זו מתבססת על פסיקת הזימון שקובעת שאם חלק מהקבוצה יכולה לראות חלק מהקבוצה השנייה, אזי הקבוצה האחודה נחשבת לקבוצה אחת לזימון (שולחן ערוך תקנ”ה, א). בעוד חלק חולקים על ההשוואה ומחמירים בהלכות מניין (מוזכר לפי המשנה ברורה ל”ה:52משנה ברורה ל”ה:57, ערוך השולחן או”ח 55:20), הפסק המקובל הוא לסמוך על השולחן ערוך כשצריך. חשוב לי להדגיש שעלייך למקום גבר בחדר התפילה באופן שבו יכול לראות ולהראות על ידי איש האבטחה.
לא לגמרי ברור לי למה אתה לא יכול לארגן שיטה בה הגבר לוקח את תפקיד המאבטח כשיש יותר מעשרה גברים ואישה את התפקיד כשיש עשרה גברים בדיוק. עם זאת, אני בטוח ששקלתם את זה ויש סיבות שבגינם זה לא יעבוד. לא משנה מה המקרה, אם אתה חושב שזה חשוב שלפעמים גבר יאבטח אתה בהחלט יכול להסתמך על פסיקת השולחן ערוך, אבל לפי הקריטריונים המפורטים מעלה – גבר בתוך החדר חייב להיות מסוגל לראות ולהיראות על ידי איש האבטחה המיועד.