Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

אמור – תשובת ראש הישיבה – האם מי שחגג בר מצווה במהלך ספירת העומר סופר עם ברכה

by Rabbi Dov Linzer (Posted on May 16, 2024)
Topics: Emor, Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/birthday-cake-candles-birthday-cake-1835443/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

וּסְפַרְתֶּ֤ם לָכֶם֙ מִמָּֽחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת מִיּוֹם֙ הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת־עֹ֖מֶר הַתְּנוּפָ֑ה שֶׁ֥בַע שַׁבָּת֖וֹת תְּמִימֹ֥ת תִּֽהְיֶֽינָה (ויקרא כג:ט)

שאלה— בולטימור, ארה”ב

בהנחה שמצוות ספירת העומר נחשבת למצווה אחת לכל התקופה, האם אדם שחוגג יום הולדת 13 באמצע הספירה, יכול לברך את הברכה על אף שלא הייתה עליו חובה לספור לפני גיל 13? מה אם אדם ידע מבעוד מועד שעתיד לפספס יום של ספירה (ייתכן שזה בגלל שטס בעולם באופן שגורם לו להחמיץ יום), האם יכול להגיד את הברכה לפני היום שפספס בידיעה שלא יקיים את המצווה בשלמותה?

תשובה

סטטיסטית שאלה זו אמורה להתעורר באחד מכל שבעה מקרי בר המצווה. האחרונים דנים בנושא זה. השאלה היא האם ספירת העומר לפני החיוב במצוות יכולה לצקת מספיק תוכן לשארית הספירה הנעשית תחת חיוב. (ראו מנחת חינוך, מצווה 306.)

הקונצנזוס העולה מקרב הפוסקים הינו שאם הקטין ספר את כלל הימים לפני בר המצווה הוא יכול להמשיך עם ברכה ברגע שחוגג בר מצווה.

באשר לשאלה השנייה, על אדם שיודע שיפסיד יום בעתיד להימנע מאמירת הברכה כבר עכשיו. ראו משנה ברורה 489:3 שמצטט אחרון שמניח שנשים בסופו של דבר יפספסו יום ולכן הן לא צריכות לברך מלכתחילה:

“וכתב בספר שולחן שלמה דעכ”פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד.”

לצד זאת, קיימים מספר פוסקים ביניהם הרב שלמה זלמן אויירבך, הרב ווזנר )שבט הלוי(, והרב אלישיב הקובעים שגם אם אתה מאמין שתפספס יום אחד בעתיד, יש לספור בהווה עם ברכה. בנוסף, אני מבין שהרב סולובייצ’יק הורה להגיד ברכה בנסיבות כאלה.