Today is July 24, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

בהעלתך – תשובת ראש הישיבה – הכנת סושי בשבת

by Rabbi Dov Linzer (Posted on June 18, 2024)
Topics: Behaalotecha, Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Bamidbar, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/sushi-vegetarian-vegetables-rice-2112350/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

זָכַ֨רְנוּ֙ אֶת־הַדָּגָ֔ה אֲשֶׁר־נֹאכַ֥ל בְּמִצְרַ֖יִם חִנָּ֑ם אֵ֣ת הַקִּשֻּׁאִ֗ים וְאֵת֙ הָֽאֲבַטִּחִ֔ים וְאֶת־הֶֽחָצִ֥יר וְאֶת־הַבְּצָלִ֖ים וְאֶת־הַשּׁוּמִֽים: (בְּמִדְבַּר יא:ה)

שאלה

האם מותר לגלגל סושי בשבת? האם מותר לקצוץ ירקות לסושי?

תשובה

למה חיתוך ירקות אמור להיות בעיה? האם משום טוחן? זה בסדר אם אתה מתכנן לאכול אותם מיד – ראה שולחן ערוך אות 321:12 “המחתך הירק דק דק, חייב משום טוחן… וכל זה לא מיירי אלא בחותך ומניח, אבל אם לאכלו מיד, הכל שרי מידי דהוי אבורר לאכול מיד, דשרי”.

לגבי הרול, אני חייב לומר לך שבעבר היו לי ספקות שאולי זה צריך להיות אסור.

יש אנשים שסוברים שזה לא שונה מהכנת סנדוויץ’ או הכנת כל דבר שלא דורש בישול, אבל אני תהיתי אם מדובר במלאכת “בונה” (שקיים בענייני מזון, ראה הכנת גבינה). במהלך הכנת הסושי שמים יחד חלקים שונים כדי ליצור שלם, זוהי למעשה יצירה חדשה, הרבה יותר מסנדוויץ’ או סלט.

עם זאת, שיניתי את דעתי. הגמרא אומרת שלא קיים בנין בכלים וזה בהחלט חל גם על מזון. אמנם זה שאין בניין בכלים לא אומר שאין בעייתיות הכנת כלי מאפס, אלא רק שמותר להרכיב בחזרה את כל החלקים אם כבר קיימים. כדברי הרמב”ן – אין מלאכת בונה בכלים, אך קיימת המלאכה בבניית כלי.

הפעם היחידה שבה הגמרא מחילה בנייה על אוכל היא בהכנת גבינה מאפס. אבל, בדיוק כמו שהרכבת כלים ביחד לא נחשבת כבנייה, כך גם חיבור כל חלקי הסושי אחד עם השני אינם בנייה.

זוהי העמדה הרווחת, אבל קיצור שולחן ערוך 80:25, מביא את הגישה המחמירה שהחזקתי בה בהתחלה:

“איסור ‘בונה’ שייך גם במאכל, למשל המגבן גבינה, או שמדבק פירות ומשווה אותם שיהיו יפין. כשחותכין בצלים עם ביצים, או עם ‘חלב’ מדג מלוח, יש ליזהר שלא להשוותן ולייפותן, אלא יניחם כמות שהם.