Today is July 19, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

שלח־לך – תשובת ראש הישיבה – מתן ושינוי שמות עבריים

by Rabbi Dov Linzer (Posted on June 26, 2024)
Topics: Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Bamidbar, Shelach, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/education-blocks-game-school-3826840/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

וַיִּקְרָ֥א מֹשֶׁ֛ה לְהוֹשֵׁ֥עַ בִּן־נ֖וּן יְהוֹשֻֽׁעַ (במדבר י”ג טז)

שאלה—שיקגו

נולד לזוג, אשר שניהם יהודים וערכתי את חתונתם, ילד לפני שנתיים. הילד נימול ביום השמיני לחייו אך הדבר נעשה במשרד של רופא ילדים וכהליך רפואי בלי טקס דתי נלווה. כעת ההורים מעוניינים להעניק לבנם שם עברי. לרוב נתינת השם נעשית בברית המילה. האם יש דרך לתת לילד זה שם נוסף ללא טקס? מאוד חשוב להורים לחבר את ילדים לקהילה היהודית בצורה פורמלית יותר.

ניו יורק

אנו נמצאים במצב דחוף בו יש חולה שרוצה להוסיף לעצמו שם אך אינה יכול להגיע לבית הכנסת. היא הציעה שמישהו בבית הכנסת יעשה את זה עבורה. כמו כן, האם ניתן להוסיף את השם ללא בבית הכנסת – שחבריה יתחילו לקרוא לה בשם זה?

תשובה

באשר השאלה הראשונה – חשבו איך באופן מסורתי בנות יהודיות קיבלו את שמן. כל מה שנדרש הוא שזה יהיה השם שאנשים אחרים יכירו אותו בו. הייתי אומר שהאב צריך לקבל עלייה ולבקש מהגבאי להגיד מי שברך ולהזכיר את אשתו ואת בנם (בשמו החדש). כמו כן, אם מתכוונים להשתמש בשם החדש בפועל אז מספיק להתחיל להשתמש בשם זה בנוכחות אחרים.

אותו עיקרון חל גם לגבי הוספת שם או שינוי שמו של אדם חולה. כל עוד השם החדש מושמש בפומבי, הוא הופך לשמו של האדם. כמו כן, אפשר להגיד לגבאי להגיד מי שבירך ולהשתמש בשני השמות ביחד (השימוש בשמה האנגלי חשוב כדי שאנשים ידעו למי השם החדש מתייחס). לדוגמה, נגיד שהיא מוסיפה את השם חיה, הגבאי יגיד “הוא ירפא את החולה – שרה גולדברג, חיה שרה בת מרים…”. ייתכן שהוספת השם על ידי חבר בלבד לא תספיק מכיוון שהדבר לא גורם לכל הקהילה להכיר את החולה בשם זה.