עברית - YCTorah Library" /> עברית

Today is February 21, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

עברית

תרומה – תשובת ראש הישיבה – שימוש בכספי מעשר כספים עבור קרן לבניית בית כנסת

by Rabbi Dov Linzer

התמדת הקדושה

by Rabbi Michael Gordan

משפטים – תשובת ראש הישיבה – להחזיר סוודר למי שאת מנוכרת ממנה

by Rabbi Dov Linzer

מהו האינטרס בהלוואה?

by Rabbi Jacob Siegel